7256 SAYILI BORÇ YAPILANDIRMA

18 Kasım 2020

7256 SAYILI BORÇ YAPILANDIRMA

Beklenen bazı aidatların yeniden yapılandırılması ile ilgili  kanun 17 Kasım 2020 tarihli resmi gazetede  yayınlanarak yürülüğe girdi kanun metni için aşağıdaki linke tıklayınız

 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201117-1.htm