6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hk.

24 Ağustos 2016

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hk.

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun  11. maddesinin  5. fıkrasına  göre , Üyelerin Odalara  30.06.2016 tarihine kadar olan aidat borçları aşağıda açıklandığı şekilde yapılandırılacaktır;

 

-         İlgili mevzuattan yararlanmak isteyen Üyelerimiz, Odamız Muhasebe Bölümüne 31.10.2016 tarihine kadar yazılı olarak  başvurmaları gerekmektedir,

 

-          Yasadan istifade etmek isteyip, Odaya yazılı başvuru yapan borçlu üyenin 30.06.2016 tarihine kadar olan aidat borç asıllarına isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi alınmayacak olup  iptal edilecektir,

 

-         Aidat borçlarının asıllarını taksitle ödemek isteyen Üyelerimiz,  aidat borç asıllarının 1.taksitini 30.11.2016 tarihine kadar , kalan tutarın ise (her ayın sonuna kadar) aylık altı (6) eşit taksitte ödemeleri halinde bu alacaklara uygulanan gecikme faizi alınmayacak olup iptal edilecektir,

 

-         Ödenmesi gereken tutarları öngörülen süre ve şekilde kısmen ya da tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş borç asıllarına ilişkin faiz, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tekrar tahsil edilecektir.

 

Üyelerimize önemle duyurulur.

 

"6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19.08.2017 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğE giren kanun ve ek belgeler aşağıdadır. 

http://www.tosyatso.org.tr/uploads/GeliridaresiKanunRehberi.pdf

http://www.tosyatso.org.tr/uploads/6736SAYILIKANUN.pdf